0334072727

Thẻ: Myanmar

Nơi trăn quấn quanh xà nhà

Những con trăn được các nhà sư ở chùa Hmwe Paya coi là linh thiêng, được cho ăn thịt, sữa và tắm trong bồn cùng những cánh hoa.

Tìm Nhanh

Xu Hướng